Misja PTL

Misja

Polskie Towarzystwo Lekarskie jest medycznym, interdyscyplinarnym stowarzyszeniem dobrowolnie zrzeszonych lekarzy, które posiada status organizacji pożytku publicznego. Terenem naszej społecznej aktywności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a poprzez Członków Korespondentów utrzymujemy kontakt z polskimi lekarzami na całym świecie. Naszym celem jest dążenie by lekarze w pracy wykazywali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi i nienaganną etyką, dlatego głównym zadaniem PTL jest kształcenie ustawiczne lekarzy, poprzez pogłębianie ich wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i etycznego. Rocznie organizujemy kilkaset spotkań naukowych, edukacyjnych, konferencji i kongresów na szczeblu regionalnym i krajowym. Dążymy do integracji lekarzy medycyny ogólnej, rodzinnej i specjalistów różnych gałęzi medycyny. Między innymi ułatwiamy kontakt lekarzom z wysokiej rangi specjalistami. Polskie Towarzystwo Lekarskie wydaje 3 czasopisma: „Przegląd Lekarski”, „Wiadomości Lekarskie” i „Polski Merkuriusz Lekarski” mające wysoki poziom naukowy i cieszące się wielkim prestiżem. Współpracujemy z magazynem „Medycyna po Dyplomie” oraz wydawnictwem medycznym Borgis. Na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu PTL (2003), dzięki porozumieniu z kierownictwem wyższych uczelni medycznych w kraju absolwenci akademii medycznych będący członkami Studenckich Kół Naukowych stają się członkami Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, bez konieczności płacenia składek w pierwszych dwóch latach pracy lekarskiej. Dzięki Sekcji Telemedycyny przekazujemy lekarzom drogą połączeń elektronicznych doniesienia o nowych wdrożeniach do medycyny w zakresie diagnostyki i terapii. Jesteśmy inicjatorami Światowych Kongresów Polonii Medycznej, z których pierwszy w 1991 r. Polskie Towarzystwo Lekarskie zorganizowało samodzielnie (ostatni VI, organizowany wspólnie z Izbą Lekarską odbył się 22-24.06.2006 w Częstochowie). Polskie Towarzystwo Lekarskie przez blisko 50 lat czyniło usilne starania o reaktywowanie Samorządu Lekarskiego. Zarząd Główny PTL harmonijnie współpracuje z Naczelną Radą Lekarską. Współpracujemy także z innymi organizacjami i towarzystwami medycznymi oraz polskimi towarzystwami lekarskimi działającymi zagranicą. Jesteśmy w stałym kontakcie ze Światową Organizacją Lekarzy (World Medical Association), którego Polskie Towarzystwo Lekarskie jest członkiem, a także Europejskim Biurem WHO. Rozwijamy współpracę z organizacjami lekarskimi innych krajów.

Zajmujemy się również szeroko działalnością społeczną. Dzięki kilkunastoletnim staraniom Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i dobrej woli Ministerstwa Zdrowia, powstał w Warszawie Dom Lekarza Seniora, dla 116 lekarzy emerytów, nad którym nasze Towarzystwo pełni honorowy patronat. Polskie Towarzystwo Lekarskie organizuje też imprezy kulturalne dla lekarzy. M. in. przez 45 w Klubie Lekarza „Pod Gigantami” odbywały się liczne koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy filmowe i teatralne. W 2004 zaproszono do współpracy lekarzy twórców organizując grupę „Ars Medica”, grupującą lekarzy malarzy, literatów, poetów, muzyków i fotografików i innych uprawiających sztuki piękne. Ich sto biogramów zawiera Kalendarz Lekarza 2005. Warto podkreślić, ze Kalendarz Lekarski wydaje PTL od 20 lat. Pragnąc integrować środowisko lekarskie PTL od 27 lat organizowało bale charytatywne,w których uczestniczyło kilkuset lekarzy, a z dochodu których m. in. zakupiono samochód dostawczy dla Domu Lekarza Seniora, książeczki mieszkaniowe dla dzieci z Domów Dziecka itd.
Od 36 lat Polskie Towarzystwo Lekarskie stara się o uzyskanie pawilonu chirurgicznego b. Szpitala Ujazdowskiego i zorganizowanie w nim ogólnie dostępnego muzeum historii medycyny. W Polskim Towarzystwie Lekarskim działają 23 Sekcje Specjalistyczne z których wiele wykazuje bardzo wysoka aktywność. Między innymi Sekcja Osteoporozy organizuje coroczne Forum Osteoporotyczne, a Sekcja Medycyny Estetycznej zorganizowała we wrześniu 2006 cieszący się wielkim uznaniem V Europejski Kongres).

Zapraszamy do współpracy wszystkich polskich lekarzy z kraju i zagranicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>