Jubileusz 150-lecia

Mamy już 150 lat!

Relacja z obchodów jubileuszu 150-lecia Płockiego Towarzystwa Lekarskiego, które odbyły się 22 października 2022 roku.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się od złożenia kwiatów na grobach dwóch zasłużonych dla PTL prezesów: Marcina Ehrlicha oraz Aleksandra Macieszy.

150 lecie PTL_11

W samo południe rozpoczęła się główna część obchodów, czyli sesja Historyczno-Naukowa w auli I LO im. St. Małachowskiego w Płocku. Sesję otworzył sam prezes PTL prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki. Powitał zgormadzonych gości, wśród których byli m.in.: dr Agnieszka Gorgoń-Komor – Senator RP i prezes Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Elżbieta Gapińska – poseł na Sejm RP, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Waldemar Kostewicz – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, prof. Zbigniew Kruszewski – prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz prezesi Okręgowych Izb Lekarskich z całego kraju.

150lecie PTL_10

Adam Struzik złożył na ręce prezesa Macieja Słodkiego Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”, która została nadana Płockiemu Towarzystwu Lekarskiemu.  Natomiast prezes ZG PTL odznaczył dr. Czesława Hajduka odznaką BENE MERITUS.

150lecie PTL_23

Następnie prezes prof. Maciej Słodki wygłosił referat na temat działalności Płockiego Towarzystwa Lekarskiego w ostatnim 150-leciu. Przedstawił w nim wiele istotnych wydarzeń oraz godnych pamięci ludzi dla historii towarzystwa. Przywołał także kilka ciekawych „medycznych smaczków” z przeszłości.

150lecie PTL_33

Kolejnym punktem obchodów było wręczenie statuetek Płocki Hipokrates za wybitne zasługi dla ochrony zdrowia i życia ludzkiego. Otrzymało go osiemnastu zasłużonych dla regionu płockiego lekarzy.

 1. dr n. med. Wiesław Sosnowski
 2. dr n. med. Włodzimierz Klonowski
 3. Grażyna Lesyng-Pawłowska
 4. Witold Malinowski
 5. Andrzej Maliński
 6. Krystyna Badowska
 7. dr n. med. Jacek Zieleniewski
 8. Włodzimierz Figatowski
 9. dr n. med. Włodzimierz Nowatorski
 10. Alina Kępka
 11. Krzysztof Klikowski
 12. Michał Kuriga
 13. Przemysław Kapczyński
 14. dr n. med. Marek Mądrecki
 15. Ryszard Mońdziel
 16. Jarosław Wanecki
 17. Marianna Rybicka
 18. Tomasz Majewski

150lecie PTL_34 150lecie PTL_40 150lecie PTL_45 150lecie PTL_46 150lecie PTL_50

Zgromadzeni goście wysłuchali dwóch referatów, które wygłosili wybitni w swojej specjalności specjaliści. Prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska wygłosiła referat pt. Kardiologia prenatalna jako nowa dziedzina medycyny. Sesję Historyczno-Naukową zakończył referat prof. dr hab. n. med. Piotra Radziwona, który próbował odpowiedzieć na trudne pytanie Przetaczać krew, czy nie przetaczać? – ciągle aktualny dylemat.

150lecie PTL_54

ptl orlen

Z LO Małachowskiego uczestnicy wydarzenia udali się do siedziby Towarzystwa Naukowego Płockiego na otwarcie wystawy „Historia Płockiego Towarzystwa Lekarskiego w archiwach Towarzystwa Naukowego Płockiego”.

150lecie PTL_66 150lecie PTL_69

Natomiast w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku prezes prof. Maciej Słodki zaprosił gości na gwóźdź programu, którym był koncert Marcina Wyrostka Coloriage wraz z Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego.  Śląski akordeonista porwał płocką publiczność, a aplauzów i bisów nie było końca!

150lecie PTL_106 150lecie PTL_127foto nr 3

Partnerzy wydarzenia: Okręgowa Izba Lekarska w Płocku, Akademia Mazowiecka w Płocku, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Polskie Towarzystwo Lekarskie i Fundacja ORLEN.

Logotypy 3

Patronat Honorowy

Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

Andrzej Nowakowski, Prezydent Miasta Płocka

Wydarzenie odbywa się przy wsparciu finansowym Gminy-Miasta Płock.

Patronaty

Płock logo